Kontakt

Wczesnym rankiem w Kanionie X

Proszę o email do photo@rafal.net.

Z chę­cią podzielę się numer­em tele­fonu jeżeli wolisz porozmawiać (po pol­sku lub angielsku).

Możliwość komentowania jest wyłączona.