Opening of (Be)Longing in Kraków

Karolina Vyšata and Rafal Lukawiecki at the Opening of (Be)Longing Exhibition in Kraków

Karolina Vyšata intro­duces Rafal Lukawiecki. Courtesy © Szymon Madej.

(Be)Longing, my first solo exhib­i­tion, has opened at 7 PM, on Friday, 14 January 2011, at the Stained Glass Museum in Kraków. It has been a very emo­tion­al moment for me, but there was no time for tears: a last minute rush to get everything ready was fol­lowed by an unex­pec­tedly large turnout. Having planned for 40 – 50 guests, I was very nicely sur­prised when some 120 turned up. Thank you!

I was very pleased to see my pat­rons and spon­sors. Consul Jonathan Koehler rep­res­en­ted the Consulate General of the United States of America, togeth­er with staff mem­bers and their spouses. Urszula and Piotr Ostrowscy (Stained Glass Museum) and Nick Goward (Sick Little Fox) helped greet the guests. Karolina Vyšata, exhib­i­tion cur­at­or, gave the open­ing speech and eased me into the even­ing.

Press & Web Response

Rafal Lukawiecki Signing a Copy of His (Be)Longing Photo Book

Rafal Lukawiecki signs a copy of his (Be)Longing photo book. Courtesy © Szymon Madej.

Opening Night of (Be)Longing Exhibition in Kraków at Stained Glass Museum

Stained Glass Museum on the open­ing night. Courtesy © Szymon Madej.

A major Polish daily, Dziennik Polski, has provided a kind review of my exhib­i­tion in this art­icle. I was chuffed to see that National Geographic in Poland has lis­ted it as a recom­men­ded event. Fotomargines, a Polish blog, pub­lished an inter­view with me. There are oth­er men­tions of the exhib­i­tion on art, event, and pho­to­graph­ic web sites. I will blog about any reviews and com­ments as they appear.

All pho­tos shown in this post were taken by my friend, Szymon Madej, who spe­cial­ises in 360° spher­ic­al pan­or­a­mas. He took one on the open­ing night, please click here to see it (Flash required). There are also a few oth­ers on his site, taken while vis­it­ing us in Ireland, which show my large format cam­era and my dark­room in action. Thank you, Zbooy.

I am grate­ful to all who sup­por­ted me in this adven­ture, thank you, very much.

This exhib­i­tion closed on 6 March 2011.

This entry was posted in Exhibitions and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

17 Responses to Opening of (Be)Longing in Kraków

 1. Teresa Molloy ·

  Congratulations and well done Rafal. Very inter­est­ing and well worth a browse. Lots of luck with your exhib­i­tion.

 2. Ula ·

  Rafałku, tak strasznie się cieszę, że mogłeś wreszcie zrealizować swo­je mar­zenie i, że mogło się to odbyć w naszym Muzeum. Cudownie było patrzeć jak ros­ną Ci skrzy­dła (przyjem­ność dla mnie nawet więk­sza od jazdy z Tobą po Strip’ie czarnym Lincoln Towncar z otwartym szy­ber­d­a­chem i muzyką Orbital na cały reg­u­lat­or — mam nadzieję, że to porówn­anie aby w pełni odda­je poziom mojej radości z Twojego suk­cesu artystyczne­go:-). Twoje zdję­cia spodobały się tak bardzo i tak wielu! Z całego serca grat­u­luję i czekam na kole­jne eta­py Twoich foto­graficz­nych dzi­ałań! Wielkie dzięki dla Karoliny za Jej nieo­cen­iony udzi­ał i pomoc Tobie! Bez Niej to wszys­tko nie byłoby możli­we. Uściski, Ula.

  • Rafal Lukawiecki ·

   Ulu, bez Twojego i Piotra wspar­cia nig­dy bym nie miał na tyle siły by zor­ganizować tę wys­tawę. Moja wdz­ięczność dla Was jest bez gran­ic. Daliście mi szansę życia, i za to, oraz za Twoje słowa, za otuchę mi dawaną przez cały rok przy­go­towań, bardzo ser­decznie dziękuję. Mam nadzieję, że raz jeszcze uda nam się odwiedz­ić tamte strony razem. Rafał.

 3. Gosia Staron ·

  Rafalku,
  Congratulations! We are so proud of You!
  It looks like it was a fab­ulous suc­cess. Quite a crowd! And, you look like an artist…
  Well done. We just wish we could have been there. Next time!

 4. Sheila Cleary ·

  Rafal — I was so delighted to be present at the Opening of your Exhibition on Friday 14th January, 2011, in Krakow. It was a very spe­cial event for you — and indeed for all those who atten­ded. I wish you all the very best with the future of this Exhibition and I know those who are for­tu­nate enough to vis­it it will be in awe of the beauty, depth and scope of the pic­tures. I cer­tainly was — very best of luck with your future pho­to­graphy.

  • Rafal Lukawiecki ·

   Thank you, Sheila, for your words, and for com­ing to the open­ing of the exhib­i­tion. You have hon­oured me with your pres­ence, and I am grate­ful for your kind­ness and sup­port.

 5. Aideen Curtis ·

  Hi Rafal,

  Congratulations on your excel­lent show­case. A lot of love, hard work, travel and very long hours has gone into get­ting it all togeth­er.

  They say beauty is in the eye of the behold­er, well you cer­tainly tuned into the beauty and trans­por­ted into your pho­to­graphy. A real work of art. Wishing you all the best for your future work behind the lens. Aideen Curtis

 6. Marta ·

  GRATULACJE!!!! Jesteśmy z Ciebie strasznie dumni i cieszymy się razem z Tobą!! Szkoda że nie mogłam zobaczyć sama wys­tawy. Może kiedyś zrobisz jakąś w Kanadzie.

  • Rafał Łukawiecki ·

   Dziękuję Ci bardzo za miłe słowa. Jest moim mar­zeniem, by kiedyś tę wys­tawę zab­rać do innych kra­jów, a szczegól­nie do Kanady, USA i Meksyku. Te kra­je są bardzo związ­ane z tem­atem moi­ch prac, ciekawy byłbym reak­cji na nie właśnie tam.

 7. Rafał Sosin ·

  Rafale, grat­u­luję wys­tawy. Praca z Tobą nad kata­logiem to wzór pro­fes­jon­al­izmu. Wszystko miałeś dop­ięte na ostatni guzik, a mimo to byłeś otwarty na wszelkie uwagi i sug­estie. W drukarni cały czas pyta­ją co u Ciebie i czy jesteś zad­o­wo­lony z efektu ich pracy, a Patrycja pozdrawia w szczegól­ności… życzę Ci samych suk­cesów (nie tylko foto­graficz­nych). Powodzenia!

  • Rafał Łukawiecki ·

   Rafale, dziękuję Tobie za tak świet­ne poprowadzenie pro­jektu mojego pier­wszego albu­mu — jestem bardzo zad­o­wo­lony z jakości reproduk­cji oraz całok­ształtu graficzne­go i typo­graficzne­go. Mam nadzieję, że uda nam się popra­cow­ać jeszcze kiedyś razem. Za kilka dni nap­iszę na moim blogu o dniu spęd­zonym w drukarni i wkle­ję zdję­cia osób, które mi tam pomagały, łącznie z Panią Patrycją.

 8. Celine Robbins ·

  Dear Rafal.…Sooooo very glad everything turned out so well for you. Heartiest con­grat­u­la­tions to you..you surely must be very proud and rightly so..Can’t wait for the Irish exhib­i­tion!! Well done to Ray also for his part in help­ing it all come together..Must pay a vis­it to Enniskerry soon..Have the wine ready!!! Lots love to you both…Céline

 9. Sinuhé Bravo ·

  First of all con­grat­u­la­tions even if the exhib­i­tion was in January and I am post­ing this com­ment in October.

  I saw you in the Sharepoint Conference 2011 in Berlin, when you presen­ted the Keynote 4: BI in the Cloud: Opportunities, Paths, and the Future. I have to say thanks because it was a little push I need at the moment, very motiv­a­tion­al at least for me.

  I went to your Project Botticelli web­site look­ing for the con­fer­ence slides and then I dis­covered that you are a great pho­to­graph.

  If you won my admir­a­tion and respect dur­ing your speech dur­ing the con­fer­ence, now I have to say that they are big­ger than 2 days ago, I feel more motiv­ated to con­tin­ue with my pho­to­graphy pro­ject.

  Thank you very much for shar­ing your tal­ent with all of us!

  Sinuhé Bravo

  • Rafal Lukawiecki ·

   Dear Sinuhé,

   Thank you, very much, for those kind words. It makes me very happy when I man­age to inspire someone to do some­thing that makes them hap­pi­er. For some people, I man­age to show a bright side of IT, for oth­ers it is art. Only rarely do I man­age to achieve that in both areas, so you have made my day today. With your lovely com­ment, you have also giv­en me a push to spend the next week­end, or two, in my dark­room work­ing on some recently exposed neg­at­ives.

   Enjoy your next pho­to­graph­ic adven­ture, and see you again, soon. Rafal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *