Wernisaż (Be)Longing w Krakowie

Karolina Vyšata przedstawia Rafała Łukawieckiego

Karolina Vyšata przed­stawia Rafała Łukawieckiego. Zdjęcie © Szymon Madej.

Moja debi­utancka wys­t­awa indy­widu­alna, (Be)Longing, została otwarta o godzinie 19:00, w piątek, 14 stycznia 2011, w Muzeum Witrażu w Krakowie. Był to dla mnie moment bardzo wzrusza­jący, ale nie było czasu na łzy: po pośpiechu ostat­nich przy­go­towań, zostaliśmy zaskoczeni dużą grupą gości. Planując na 40 – 50 osób, miłą nies­podzi­anką było pojawienie się aż 120 gości. Dziękuję Wam!

Przyjemnością było znowu spotkać moi­ch pat­ronów i spon­sorów. Konsul Jonathan Koehler reprezentował Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych, razem z pra­cownikami i ich part­nerami. Urszula i Piotr Ostrowscy (Muzeum Witrażu) oraz Nick Goward (Sick Little Fox) pomagali wit­ać nad­chodzą­cych. Karolina Vyšata, kur­at­orka wys­tawy, wygłosiła otwi­era­jące przemówienie i w ten sposób pomo­gła mi zacząć cieszyć się tym wieczornym wydarzeniem.

Reakcje prasy i w sieci

Rafał Łukawiecki podpisuje swój album (Be)Longing

Rafał Łukawiecki pod­pisuje swój album (Be)Longing. Zdjęcie © Szymon Madej.

Wernisaż w Muzeum Witrażu w Krakowie

Wernisaż w Muzeum Witrażu. Zdjęcie © Szymon Madej.

Dziennik Polski opub­likował miłą recenzję mojej wys­tawy w tym artykule. Przyjemną nies­podzi­ankę spraw­ił mi pol­ski National Geographic umieszcza­jąc wys­tawę w swoim kal­en­dari­um. Blog Fotomargines opub­likował wywiad ze mną. Jest więcej wzmi­anek o wys­taw­ie na stronach zajmują­cych się sztuką, wydar­zeniami i foto­grafią. Będę pisał na swoim blogu o now­ych recenz­jach i artykułach.

Wszystkie zdję­cia umieszczone w tym wpis­ie zostały zro­bi­one przez mojego przy­ja­ciela lat szkol­nych, Szymona Madeja. Jego spec­jalnoś­cią są sferyczne pan­or­amy o 360°. Zrobił jed­ną w trakcie wern­isażu, zobacz ją tutaj (potrzebny Flash). Na jego stronach jest kilka innych, zro­bi­o­nych w cza­sie wycieczki do Irlandii, które pokazują mój apar­at wielko­form­atowy i moją ciem­nię w akcji. Dziękuję, Zbooyu!

Serdecznie dziękuję wszys­tkim, którzy mnie wsparli w tej przygodzie.

Wystawa została zamknięta 6 marca 2011.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wystawy i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

17 odpowiedzi na „Wernisaż (Be)Longing w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.