Archiwum kategorii: Technika

4 komentarze

It's All About the Print

Perhaps I am old-fash­ioned, but I think a phys­ic­al print, some­thing tan­gible, that you can put on a wall, gift to someone, handle, or just share with friends, is a more power­ful form of visu­al art than an eph­em­er­al digit­al file, or a slide show.

Skomentuj

Fotografowanie kanionów szczelinowych

Właśnie zakończyłem moją trze­cią wycieczkę do kan­ionów szczelinow­ych amerykańskiego połud­nio-zacho­du. Jest to miejsce zapi­era­jące dech, tech­nicznie nieco wyzywa­jące, niezwykle zad­owala­jące i kojące duszę. Chciałbym się podzielić kilkoma myślami na temat tego miejsca, mojej tech­niki foto­graficznej, oraz odczu­cia bycia tam.

2 komentarze

Jak wydrukować (tradycyjną) książkę z fotografiami czarnobiałymi?

Moja wys­t­awa, (Be)Longing, jest już zamknięta, lecz album o tym samym tytule pozostan­ie. Chciałbym podzielić się kilkoma obser­wac­jami na temat pro­cesu, oraz osób, które pomo­gły mi go wydrukować.

Skomentuj

Fotografia wielkoformatowa wymaga czasu

Duży format wymaga niezwykłego przy­go­tow­ania tech­niczne­go, a sam pro­ces wywoły­wania odbitek jest sza­le­nie pracochłonny.

Skomentuj

Kalibracja skali szarości na monitorze

By zobaczyć pełn­ię tego co moje srebro-żelatynowe foto­grafie mają do zao­ferow­ania, pole­g­asz na tym, że Twój mon­it­or został kiedyś właś­ciwie skal­ib­row­any. By Ci w tym pomóc, stworzyłem proste nar­zędzie oparte o skalę szarości. Jest łat­we w uży­ciu i pomoże Ci wyreg­u­lować mon­it­or w minutę.