Archiwa tagu: Kalifornia

15 komentarzy

Warsztaty Johna Sextona “The Expressive Black and White Print”

Po wielu latach zastanawiania się, nab­rałem odwagi by zap­isać się na słynne warsztaty Johna Sextona, które prowadzi od cza­sów, kiedy był asys­ten­tem Ansela Adamsa. Okazały się one niezwykłym doświad­czeniem.

Skomentuj

Znaczenie (Be)Longing

Cykl (Be)Longing to frag­menty konkret­ne­go kra­jo­brazu. Trudno jest mi wyrazić słowami co w nich widzę, ale jestem pew­ien, że zna­j­duje się w nich połączenie wielu warstw, na które reaguję emoc­jon­al­nie.