Miesięczne archiwum: July 2014

2 komentarze

(English) Fine Tuning the Expressive Print Workshop by John Sexton

Zaawansowane warsztaty Johna Sextona uczą tech­nik których się nie zna­jdzie w żad­nej książce — je trzeba pozn­ać bez­pośred­nio od mis­trza.