Podróże

Moja codzi­enna praca wymaga ode mnie wielu podróży. W 2010 roku pobiłem swój własny rekord, odwiedza­jąc czter­dzieści sześć kra­jów. W zaled­wie dwóch wykony­wałem foto­grafie przy uży­ciu dużego form­atu, a w jednym posługując się śred­nią klatką. Nie zmi­enia to jed­nak faktu, iż wszys­tkie moje podróże już od lat uczą mnie pokory i zro­zu­mi­enia dla róż­nych kul­tur, a także pozwala­ją przyjrzeć się z bliska kolorytowi i unikal­ności otacza­jące­go nas świ­ata. Nie mniej jed­nak, moje serce zawsze chce wracać do gór i pustyń. Fascynuje mnie ich majestatyczne piękno, które po dłuższej kon­tem­placji odkry­wam również w detalu. Majestat z reguły prag­nę utrwalić od razu. Zazwyczaj jed­nak dopiero druga czy kole­jna wizyta przyn­osi efekt, którego oczekiwałem. Detale dostrzegam powraca­jąc wielok­rot­nie w jedno miejsce. Ukrywają się one bowiem głęboko i wydają się niewidoczne na pier­wszy rzut oka. Miałem wielkie szczęście odwiedz­ić Wyżynę Kolorado już trzy­dzieści osiem razy i za każdym razem zna­j­duję tam coś nowego, czego wcześniej nie zauważyłem. Interesujący jest fakt, iż zdję­cia detalu zazwyczaj uda­ją się przy pier­wszym pode­jś­ciu, może właśnie ze względu na liczbę poprzedza­ją­cych odwiedz­in w danym miejs­cu. Gdybym tylko mógł, to wszędzie chciałbym zab­rać mój apar­at wielko­form­atowy kilka razy.

Karolina Vyšata, kur­at­orka wys­tawy (Be)Longing rozmawiała ze mną w paździ­erniku 2010 przy­go­towując album towar­zyszący tej wys­taw­ie. Oto jej ory­gin­al­ne pytan­ie, na które dałem pow­yższą odpowiedź:

Twoja druga pasja to podróże. W jaki sposób wybi­er­asz miejsca i obiekty, które chcesz uwieczn­ić na kliszy? Czy gdy widzisz coś pier­wszy raz, od razu wiesz — „Tak, to właśnie to!”? A może są to miejsca, które odwiedza­sz wiele razy, wracasz do nich i foto­grafujesz je wielokrotnie?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Miejsca i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Podróże

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.