Galeria

Oto reproduk­cje moi­ch najnowszych foto­grafii, które były na wys­taw­ie w Haven Studio, 316 West Yellowstone, Casper, Wyoming.

Te foto­grafie są dostępne na sprzedaż, każda w wydaniu ogran­iczonym do 100 srebro-żelatynow­ych odbitek. Kiedy sprzedam ostat­nią foto­grafię, nig­dy już nie stworzę dod­atkowej srebro-żelatynowej jej odbitki, w żadnym rozmi­ar­ze lub wykończeniu.

Wszystkie foto­grafie ręcznie wykon­ałem tradycyjną tech­niką srebro-żelatyny, na mok­ro, na świ­atłoczułym papierze pokrytym bielą barytową, tonow­anym w sel­e­n­ie i pod­dannym obróbce do stand­ardu archi­wal­ne­go. Nie korzys­tam z kom­puter­ów, drukarek czy innych tech­nik cyfrow­ych na żadnym z eta­pów tworzenia foto­grafii. Trwale je zamon­towałem na sucho (dry mount­ing), na papi­erow­ym passe-par­tout jakości muzeal­nej i wielkości co najm­niej 40 × 50 cm, grubości 2 mm. Napisałem artykuł (w języku angiel­skim) It’s All About the Print, który opisuje, w detalu, moje pode­jście do montażu i prezentacji fotografii.

By zak­upić je, proszę skon­tak­tować się ze mną, lub z galer­ią, lub proszę skorzys­tać z dużego przy­cisku koszyka do zak­upów, pokazane­go obok żarówki, nad zdjęciem.

Serdecznie zapraszam do zap­is­ania się by otrzymy­wać moje wiado­mości o now­ych foto­grafiach, 2 – 3 razy na rok, emailem.

8 odpowiedzi na „Galeria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.